Kwethu

uMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini (1965)

UMama [uMaZungu wakwaKhumalo (1922-2001] wasishiya nomlando womndeni wakwethu ayesilobelé wona elekelelwa ephelekezelwa ngabantwabake, oBheni (*1950) noUbbo(*1939) noNomusa (1962-2007).

Kulo mlando uMaZungu uxoxa ngekhaya, ngomuzi, nangomndeni owaphembeka, wakhula kusukela ekubonaneni nasekugananeni kwakhe [1940] nensizwa yakwaKhumalo kwelaseMahlabathini, uMkhulunyelwa (1918-1990), nasekuphembeni kwabo kwenxiwa nekhaya KwaBhanya [1941].

Izikhathi zobungane KwaBambelentulo kwelaseBaQulusini (1922 …), imindundu yeminyaka phansi kombuso wobandlululo nowengcindenzelo ye-apartheid (1948-1994) kuze kufike „ezikhathini zempilo ethokozisayo sekukhululekiwe“ eNingizimu-Afrika entsha (1994 …) – uMaZungu usixoxela konke lokho azalelwa, wakhulela kukho, wakwakha, wakuthuthukisa, wabhekana nakho, wakuzabalazela, wakulwela, wakubekezelela, wakwehlula, wakuthokozela, wakuthakasela …

Abomndeni nezihlobo sebengawuthola bazifundele lo mlando wakwethu >> eKhaya > KwaBhanya@t-online.de

eKhaya KwaBhanya (2007)

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>