Aktuelles

Ben in Suedafrika

“Sogcina siphumelele!”

|||||| Noma kungahlwa kanjan‘ – liyobalela! Kungabanzima kanjan‘ – sociciyela! Izaba zophumelela – kuwe, kimi, kithi! Sogcina siphumelele nathi! >>“Sogcina siphumelele!“ © Ben Khumalo-Seegelken [Ugqozi lokuqamba le ngoma ngilufakwa yilena ethi: „Durch das Dunkel hindurch“, Hans-Jürgen Netz | Christoph Lehmann; … weiter / qhubeka lapha »

iThuba-Nhlanhla eMzansi-Afrika (Kairos Southern Africa) 2012

IZILOKOTHO NEMIBONO NGOKWENGQONDO YEZENKOLO NANGOKWENQUBO NGOKUNOBUNTU EMKHOSINI WONYAKA WEKHULU KAKHONGOLOSE (ANC) NGOWE-2012 (Theological and Ethical Reflections on the 2012 Centenary Celebrations of the African National Congress [ANC]) >>iThuba-Nhlanhla eMzansi-Afrika iSethulo: Sethemba ukuthi kuzoqhubeka ngconywana-ke manje ukuzifundela sizihlaziyele ngokwethu lezi zilokotho … weiter / qhubeka lapha »

Rita Schäfer: Migration und Neuanfang in Südafrika

Leseempfehlung: Rita Schäfer Migration und Neuanfang in Südafrika Frankfurt/M: Brandes & Apsel Verlag 2019 ISBN 978 395 558 2500; (240 Seiten) Südafrika ist das wichtigste Einwanderungsland in Afrika. Im Lauf seiner wechselvollen Geschichte kamen Immigranten aus verschiedenen Regionen Afrikas und … weiter / qhubeka lapha »

uFritz Hasselhorn: “INtumo yaseHemansbheke kwelaseNingizimu-Afrika … … 1870-1910”

uFritz Hasselhorn: INTUMO YASEHEMANSBHEKE KWELASENINGIZIMU AFRIKA NGOKWEPHEPHANDABA LENTUMO EMINYAKENI YOWE-1870 KUYA KOWE-1910. Umsebenzi kaFritz Hasselhorn ezifundweni zakhe zoMlando eNyuvesi yaseGwethingeni (amakhasi angama-64) esingaziswanga ukuthi walotshwa nini. Uqoshelwa ukulondolozwa nokuhunyushwa nguBheni wakwaKhumalo, mhla zingama-30.04.2004. >> Okuqukethwe: INtumo yaseHemansbheke | >> Ukugcotshwa kwabeFundisi … weiter / qhubeka lapha »

Gemeinsam erfolgreich – … …

Gemeinsam erfolgreich – 20 Jahre L im LSVD Wir erinnern uns: Vor genau 20 Jahren wird der „SVD“ zum „LSVD“: Mit über 90% beschließt der Verbandstag des SVD [Schwulenverband in Deutschland] am ersten Märzwochenende 1999 in Köln die Erweiterung zum … weiter / qhubeka lapha »

“Gemeinschaft der Verschiedenen” – Bei Kirchens ebenso?

Ben Khumalo-Seegelken*: “Gemeinschaft der Verschiedenen” – Bei Kirchens ebenso? Für Menschen, die heiraten (wollen), gilt auch hierzulande mittlerweile gleiches Recht. Ehepaare, die ihre Eheschließung anschließend gottesdienstlich feiern  wollen, werden in den meisten Kirchengemeinden jedoch nach wie vor abgewiesen, wenn sie … weiter / qhubeka lapha »