isiZulu/Deutsch: divers | kunterbunt – ingxubevange

isiZulu/Deutsch: divers | kunterbunt – ingxubevange

°isiZulu für Anfänger und Anfängerinnen

°isiZulu/Deutsch/English: amaBizo | Namen | Names

°isiZulu/DeutschLIEBENDE | iziThandani

°isiZulu/Deutsch: uTHANDO  |  DIE  LIEBE

°isiZulu/Deutsch: uRuth-Alice von Bismarck eEdendale ngo1975

°isiZulu/Deutsch: Predigt über Lukas 18,1-8 [Uppsala/Schweden, 2015]

°isiZulu/Deutsch: LAUDATIO auf Boniface Mabanza Bambu [Stuttgart, 2015]

°isiZulu/Deutsch: REFORMATION | UCANDULO 2017

°isiZulu/Deutsch: uMartin Luther namaJuda | Martin Luther und die Juden

°isiZulu/Deutsch: Aufs Maul geschaut | Salalelisisa safunda

°isiZulu/Deutsch: Verbannung und Rückkehr | ukuDingiswa nokuBuya

°isiZulu/Deutsch: Wer war das? – Herodes? Kwakungubani lowo? – uHerodi?

°isiZulu/Deutsch: uDanyela | DANIEL

°isiZulu/Deutsch: Die Frauen im Stammbaum von Jesus | AbesiFazane kwaboZalo lukaJesu

°isiZulu/Deutsch: Friedensangebote vor den Toren Sodoms | IZaba zokuXolelana nokuBuyisana emaSangweni aseSodoma

 

||

 

°ngesiZulu: ubuNtu

°ngesiZulu: Lihle leli zwe!

°ngesiZulu: IZITHAKAZELO

°ngesiZulu: SIYAHLABELELA

°ngesiZulu: AMACULO AKWETHU

°ngesiZulu: IZIDLALISWANO   NEMILOLOZELO   NEZIQUBULO

°ngesiZulu: ULWAZI  ngokudla  nokhula  namakhambi

°ngesiZulu: Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile?
°ngesiZulu: “Umuntu phaqa!” – uMartin Luther emehlweni kaHeinrich Heine

°ngesiZulu: „Nzalo yeNkululeko!“

°ngesiZulu: AbakwelaseNdiya eLuthela kwelakithi

°ngesiZulu: „NGAMAKHOLWA LA – ngokusho kwawo“
°ngesiZulu: uMbhalo kwelakithi – izolo nanamuhla: Biblia Zuluensis 1996 …
°ngesiZulu: Ngubani owabhala yiphi incwadi? – Nini? IThestamente elisha

°ngesiZulu: amadodakazi kaSelofehadi

°ngesiZulu: Useboshelwani-ke manje uJosefa ?
°ngesiZulu: uJakobe ushikashikana noNkulunkulu izibhodongo
°ngesiZulu: wasinda uLothi kubhubha iSodoma

°ngesiZulu: kwachitheka igazi
°ngesiZulu: vulekiyane amehlo!

 

>> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

Ein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »isiZulu/Deutsch: divers | kunterbunt – ingxubevange«

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner