Aktuelles

Ben in Suedafrika

AFRIKA NEU DENKEN 2021. BEYOND THE MUSEUM: … … …

BEYOND THE MUSEUM: KEINE RESTITUTION OHNE REPARATION. KEINE REPARATION OHNE REHABILITATION MO 27 SEP 2021 / 16:00 – 20:30 / HYBRID HAUS AM DOM / YOUTUBESTREAM Als Bestandsteile der Erzählkultur und der Kodifizierung der spirituellen, kulturellen, politischen und sozioökonomischen Traditionen, … weiter / qhubeka lapha »

iziThombe zethu | unser Fotoalbum

            eKhaya KwaBhanya [1941-1963] >>kwethu  |  bei  uns >>eKhaya KwaBhanya _ 1957 >>isithombe  | Foto:  1959  _ eStanderton >>eMaThendeni:  13.02.1963_The Star >>Dispossessed, evicted and ruined    13.02.63 >>uMaZungu _ 1965 >>oThoko noNomusa eLokshini eliSha_1965   … weiter / qhubeka lapha »

iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]

iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]

UkuKhothama kweSilo uGoodwill Zwelithini [1948-2021] kuqopha umzuzu osemqoka emlandweni welaseMzansi-Afrika. Eminyakeni ecishe ibe ngamashumi amabili nesikhombisa [1994-2021]  umphakathi eNingizimu-Afrika usuziphethe ngokoMbuso weNtando yeNingi [democracy], uGoodwill Zwelithini ubé nethuba  – kanye  nomphakathi kazwelonke – wokuba ngomunye wezikhuthali ekuwuchitheni nokuwucima umbuso wabahlwithi … weiter / qhubeka lapha »

iyelulama iAfrika. Phambili!

Bakwethu! Siwutholile umbiko wokuthi i-Journal of Natal and Zulu History [JNZH], ikhasi uMnyango wezoMlando eNyuvesi yaseNatali [eseyaba yiNyuvesi yaKwaZulu-Natali] ebelethula ngalo emphakathini – kusukela ngowe1978 – obekulotshwa ngabafunda nabafundisa ngomlando weNingizimu-Mpumalanga yeAfrika esiyaziwa namuhla ngokuthi kuKwaZulu-Natali, seliwubeka phansi umsebenzi walo, alisezukuqhubeka. … weiter / qhubeka lapha »

Bongani Khumalo [1952-2020] – iziThombe | Fotos

uBONGANI   wakwaKHUMALO   eBaQulusini/eGauteng  [1952-2020]   |||| >> isithombe |  Foto  1:  1979  eOfterdingen eJalimane   > isithombe | Foto 2:  1979  eOfterdingen eJalimane >> isithombe | Foto: 1982   eNehren eJalimane |||| >> isithombe | Foto: 1957  eKhaya KwaBhanya ||     … weiter / qhubeka lapha »

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner