Aktuelles

Ben in Suedafrika

abazukulu bethu – oJonatani

MaNtungwa! Sihle isibonelo enasinika sona ekuzalweni komzulu wethu, uNtsika, sokuthi nimethe ibizo elidumisa uyisemkhulu, uNtabayezulu osizalayo – nametha nathi unguJonatani = Jonathan. Ngiyasithakasela leso sibonelo; ngiyasemukela, ngizoqhuba ngaso nami: Wonke umzukulu wami oyintombazane, ngimetha elidumisa uninakhulu, uMaZungu osizalayo – ngimetha … weiter / qhubeka lapha »

SÜDAFRIKA: Erdrutschen und Überschwemmungen – Todesopfer

eThekwini/Durban, Südafrika – Freitag, 26.04.2019: Infolge von Erdrutschen oder Überschwemmungen verloren seit Dienstag etwa 1000 Menschen ihr Zuhause; die Zahl der Todesopfer ist auf „etwa 70“ gestiegen, teilte Sihle Zikalala, amtierender Ministerpräsident der südöstlichen Provinz KwaZulu-Natal am Indischen Ozean, Südafrika. Präsident … weiter / qhubeka lapha »

“Sogcina siphumelele!”

Noma kungahlwa kanjan‘ – liyobalela! Kungabanzima kanjan‘ – sociciyela! Izaba zophumelela – kuwe, kimi, kithi! Sogcina siphumelele nathi! |||||| >>“Sogcina siphumelele!“ © Ben Khumalo-Seegelken [Ugqozi lokuqamba le ngoma ngilufakwa yilena ethi: „Durch das Dunkel hindurch“, Hans-Jürgen Netz | Christoph Lehmann; … weiter / qhubeka lapha »

iThuba-Nhlanhla eMzansi-Afrika (Kairos Southern Africa) 2012

IZILOKOTHO NEMIBONO NGOKWENGQONDO YEZENKOLO NANGOKWENQUBO NGOKUNOBUNTU EMKHOSINI WONYAKA WEKHULU KAKHONGOLOSE (ANC) NGOWE-2012 (Theological and Ethical Reflections on the 2012 Centenary Celebrations of the African National Congress [ANC]) >>iThuba-Nhlanhla eMzansi-Afrika iSethulo: Sethemba ukuthi kuzoqhubeka ngconywana-ke manje ukuzifundela sizihlaziyele ngokwethu lezi zilokotho … weiter / qhubeka lapha »

Rita Schäfer: Migration und Neuanfang in Südafrika

Leseempfehlung: Rita Schäfer Migration und Neuanfang in Südafrika Frankfurt/M: Brandes & Apsel Verlag 2019 ISBN 978 395 558 2500; (240 Seiten) Südafrika ist das wichtigste Einwanderungsland in Afrika. Im Lauf seiner wechselvollen Geschichte kamen Immigranten aus verschiedenen Regionen Afrikas und … weiter / qhubeka lapha »

uFritz Hasselhorn: “INtumo yaseHemansbheke kwelaseNingizimu-Afrika … … 1870-1910”

uFritz Hasselhorn: INTUMO YASEHEMANSBHEKE KWELASENINGIZIMU AFRIKA NGOKWEPHEPHANDABA LENTUMO EMINYAKENI YOWE-1870 KUYA KOWE-1910. Umsebenzi kaFritz Hasselhorn ezifundweni zakhe zoMlando eNyuvesi yaseGwethingeni (amakhasi angama-64) esingaziswanga ukuthi walotshwa nini. Uqoshelwa ukulondolozwa nokuhunyushwa nguBheni wakwaKhumalo, mhla zingama-30.04.2004. >> Okuqukethwe: INtumo yaseHemansbheke | >> Ukugcotshwa kwabeFundisi … weiter / qhubeka lapha »