Aktuelles

Ben in Suedafrika

iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]

iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]

UkuKhothama kweSilo uGoodwill Zwelithini [1948-2021] kuqopha umzuzu osemqoka emlandweni welaseMzansi-Afrika. Eminyakeni ecishe ibe ngamashumi amabili nesikhombisa [1994-2021]  umphakathi eNingizimu-Afrika usuziphethe ngokoMbuso weNtando yeNingi [democracy], uGoodwill Zwelithini ubé nethuba  – kanye  nomphakathi kazwelonke – wokuba ngomunye wezikhuthali ekuwuchitheni nokuwucima umbuso wabahlwithi … weiter / qhubeka lapha »

iyelulama iAfrika. Phambili!

Bakwethu! Siwutholile umbiko wokuthi i-Journal of Natal and Zulu History [JNZH], ikhasi uMnyango wezoMlando eNyuvesi yaseNatali [eseyaba yiNyuvesi yaKwaZulu-Natali] ebelethula ngalo emphakathini – kusukela ngowe1978 – obekulotshwa ngabafunda nabafundisa ngomlando weNingizimu-Mpumalanga yeAfrika esiyaziwa namuhla ngokuthi kuKwaZulu-Natali, seliwubeka phansi umsebenzi walo, alisezukuqhubeka. … weiter / qhubeka lapha »

Bongani Khumalo [1952-2020] – iziThombe | Fotos

uBONGANI   wakwaKHUMALO   eBaQulusini/eGauteng  [1952-2020]   |||| >> isithombe |  Foto  1:  1979  eOfterdingen eJalimane   > isithombe | Foto 2:  1979  eOfterdingen eJalimane >> isithombe | Foto: 1982   eNehren eJalimane |||| >> isithombe | Foto: 1957  eKhaya KwaBhanya ||     … weiter / qhubeka lapha »

uBONGANI   wakwaKHUMALO eBaQulusini/eGauteng [1952-2020]

uBongani wakwaKhumalo eBaQulusini/eGauteng_[1952-2020] insizwa kaMkhulunyelwa, umfana kaNdindi, uMQulusi , uMzansi | uBONGANI  KHUMALO ngumuntu olungile, onomusa   –   onomoya omuhle; oqotho, onesimilo, onogazi; ohloniphayo nohlonishwayo ozithobayo, onemfundiso. | uBONGANI KHUMALO ngumuntu okhuthele,  onekhono, onokuzimisela nonentshisekelo; ngumakhi nomeluleki onengqondo, onezikhwepha, onomfutho, onesibindi, … weiter / qhubeka lapha »

Afrika neu denken 2020 | 60 Jahre nominelle Unabhängigkeit:

Afrika neu denken 2020   |   60 Jahre nominelle Unabhängigkeit: Unabhängigkeit beginnt mit Selbst- und Fremdbild. Von der Dekolonialisierung der Vorstellungskraft zur schöpferischen Existenz. –   3. Online-Veranstaltung der Reihe am 30.11.2020, 18:00 – 20:00 (MEZ) Gemessen an ihren Potentialen hätten viele … weiter / qhubeka lapha »

„Niemand darf benachteiligt oder bevorzugt werden.“

Oldenburg, den 08. September 2020 Moin zusammen! Die Petition zur Änderung von Artikel 3 des Grundgesetzes [der Alternativvorschlag: „Ein Grundgesetz ohne `Rasse ´“] wurde heute vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veröffentlicht. Diese Petition kann nun von anderen Interessierten gelesen, diskutiert … weiter / qhubeka lapha »

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner