Aktuelles

Ben in Suedafrika

uMikha | MICHA

 isiZulu/Deutsch:   uMikha  |  MICHA Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung: | Lunguza engosini yethu sihumusha ibhaybheli: Biblia Hebraica   –   isiZulu   –   deutsch unsere Werkstatt >> http://www.biblia-zuluensis.de/ UMikha waphila washumayela eJerusalema eyintanga kaIzaya engxenyeni yesithathu yokugcina senkathi yeminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili phambi … weiter / qhubeka lapha »

The Christian Institute of Southern Africa in Interaction with the Churches and Civil Society

Christian involvement in questioning and resisting apartheid in the period between the founding of the Christian Institute of Southern Africa (CI) in 1963 and the banning of organisations and activists opposing apartheid in October 1977 has been focused on in biographies and in academic surveys and analyses, a selection of which forms the frame of reference for the contribution at hand. weiter / qhubeka lapha »

iziza, izivande, amasimu, amadlelo onke ... ...

uAmose | Amos

isiZulu/Deutsch:   uAmose  |  Amos Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung: | Lunguza engosini yethu sihumusha ibhaybheli: Biblia Hebraica   –   isiZulu   –   deutsch unsere Werkstatt >> http://www.biblia-zuluensis.de/ Umphrofethi wokuqala intshumayelo yakhe esiyithola encwadini ebizwa ngaye, nguAmose wasemzanyanyana omncane kwelakwaJuda.  Ngokusho kwakhe, … weiter / qhubeka lapha »

abakwelasePhereshiya | Die Perser

isiZulu/Deutsch:   abakwelasePhereshiya | Die Perser Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung: | Lunguza engosini yethu sihumusha ibhaybheli: Biblia Hebraica   –   isiZulu   –   deutsch unsere Werkstatt >> http://www.biblia-zuluensis.de/ AbakwelasePhereshiya kwakuyisizwe esingomahambanendlwana esasisuké eningizimu nelaseRashiya saze sagcina sizinzé e-Irani (ePhereshiya). Safika … weiter / qhubeka lapha »

isiZulu/Deutsch: uHezekhiya | Ezechièl

 isiZulu/Deutsch:   uHezekhiya | Ezechièl Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung: | Lunguza engosini yethu sihumusha ibhaybheli: Biblia Hebraica   –   isiZulu   –   deutsch unsere Werkstatt >> http://www.biblia-zuluensis.de/ Eminyakeni elishumi ephakathi kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa kuya kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa … weiter / qhubeka lapha »

isiZulu/Deutsch: uDanyela | DANIEL

isiZulu/Deutsch:   uDanyela  |  DANIEL Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung: | Lunguza engosini yethu sihumusha ibhaybheli: Biblia Hebraica   –   isiZulu   –   deutsch unsere Werkstatt >> http://www.biblia-zuluensis.de/ Le ncwadi „uDanyela“ iqukethe izingxenye ezimbili ezahlukene: Izahluko eziyisithupha zokuqala sixoxa ngokophulwa nokusinda … weiter / qhubeka lapha »

Südafrikas Parlament wird zum Tollhaus

Johannes Dieterich: Südafrikas Parlament wird zum Tollhaus Oppositionspolitiker landen im Krankenhaus / Kommission spricht Präsident von Verfehlungen frei KAPSTADT, 17.11.2014.  Südafrikaner erkennen ihr Parlament nicht wieder. Wo einst Nelson Mandela von Abgeordneten aller Parteien mit stehenden Ovationen gefeiert und Debatten … weiter / qhubeka lapha »

isiZulu/Deutsch: Verbannung und Rückkehr

isiZulu/Deutsch:   ukuDingiswa nokuBuya  |  Verbannung und Rückkehr  Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung: | Lunguza engosini yethu sihumusha ibhaybheli: Biblia Hebraica   –   isiZulu   –   deutsch unsere Werkstatt >> http://www.biblia-zuluensis.de/  Ngonyaka wamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nambili phambi kwale nkathi esiphila … weiter / qhubeka lapha »