16 Juni

I s i k h u m b u z o: eSoweto >> 16 Juni 1976

 

Namuhla eminyakeni engamashumi amane [40] edlule amaphoyisa ombuso wobandlululo nengcindezelo [apartheid] eNingizimu-Afrika adubula abantwana besikole eSoweto ngaseGoli.

Ukuthi kanti amaphoyisa abulala alimaza abafundi abaningi kangakaya, sezwisisa kahle ezindabeni emsakazweni ngokuqhubeka kosuku. UNomusa, udadewethu owayeseneminyaka eyishumi nane [14], kwasala kancane-nje abe ngomunye wabadutshulwa. Abaningi ayefunda nabo bacekelwa phansi. Kuhlasimulisa umzimba!

Kwabheduka ulaka, kwagquzuluka isililo: „Phambili ngomzabalazo! Phansi umbuso weApartheid!“ kumemeza izinkulungwane zentsha nezihlwele zabanye ezindaweni eziningi kulo lonke. Ekudingisweni eJalimane iningi lethu laphumela phandle, saphelekezelana nabahlobo bethu sayokhononda phambi kwesiza seNxusa loMbuso woBandlululo neNgcindezelo [Apartheid] waseNingizimu-Afrika, sihlabelela izingoma zomzabalazo esasigcizelela ngazo uzwelo nokuxhumana kwethu nabafundi eSoweto nakulo lonke elaseMzansi.

Lokhu-ke manje
ukuthi lolo suku, zili-16 kuJuni,
sesiyolukhumbula njengempambuko ebalulekile endeleni ende eqondé enkululekweni“,
kungesinye sezehlakalo ezikhumbuza ngokucacileyo ukuthi
kusemqoka kanjani
ukuthi umuntu   a n g a l o k o t h i   avume ukuthobela avumelane nobubi
engazamanga ukumelana nabo!

 

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini
eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken]
16 Juni 2016

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner