iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]

iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]

UkuKhothama kweSilo uGoodwill Zwelithini [1948-2021] kuqopha umzuzu osemqoka emlandweni welaseMzansi-Afrika.

Eminyakeni ecishe ibe ngamashumi amabili nesikhombisa [1994-2021]  umphakathi eNingizimu-Afrika usuziphethe ngokoMbuso weNtando yeNingi [democracy], uGoodwill Zwelithini ubé nethuba  – kanye  nomphakathi kazwelonke – wokuba ngomunye wezikhuthali ekuwuchitheni nokuwucima umbuso wabahlwithi bezwe nabadlwenguli bomphakathi [colonialists] nowobandlululo nengcindezelo [apartheid]; umphakathi wazuza inkululeko, wazicandula kabusha ngenhloso yokubuyisana ngokomthethosisekelo soMbuso weNtando yeNingi.

UGoodwill Zwelithini [1948-2021] ubé ngowokuqala ngqa emlandweni wakwabo nasemlandweni welaseNingizimu-Afrika ukuphatha isikhundla nokuthwala isicoso sobuKhosi besiZwe sakwaZulu ngokomthethosisekelo woMbuso weNtando yeNingi [uMthethosisekelo weRiphabhuliki YaseNingizimu-Afrika ka-1996] – eminyakeni ecishe ibe ngamashumi amabili nesikhombisa usuchithiwe wacinywa umbuso wabahlwithi bezwe nabadlwenguli  bomphakathi [colonialists] nowobandlululo nengcindezelo [apartheid], sekuhlalisenwe kuqhutshwa ngokoMbuso weNtando yeNingi [democracy].

 

 

>> UMLANDO: Iminyaka Emihlanu Kwelakithi [1879-1884]

Ezikhathini zothuthuva nodlame nobudlova umphakathi obubhekene nazo ikakhulukazi kule minyaka engamashumi amathathu edlule [1990-2021], iNgonyama uGoodwill Zwelithini ukhombisé ephindelela intshisekelo nokuzabalazela ukwazisananokubonelelana, ekhuza umhlolo akhuthaze ukubhobokelana nokubuyisana lapho kuxatshenwe kulwiswana khona –  osekuyohlala kuyisibonelo nenselelo nasezizukulwaneni ezizayo kwelakithi nasemhlabeni jikelele – ikakhulukazi uma kukhunjulwa lo mcimbi kwaVulindlela ngo-2010: >>Cleansing and Reconciling in Southern Africa Today

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> iNdlovukazi uShiyiwe Mantfombi [1956-2021]

Siyaqhubeka … …  …

2 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »iNgonyama uGoodwill Zwelithini [1948-2021]«

  1. That’s so true, Bhuti, he was such a Nation Builder! The speeches today at his memorial service pointed to iqhaza lakhe in pride in language, history and culture (umkhosi womhlanga, owelembe, iSandlwane war, etc.); health drives/initiatives (an activist against HIV Aids thru umhlanga ceremony; encouraged young lads to get circumcised to reduce infections – stats show success); even with Covid-19, he was ‘preaching’ the message of safety! He was against any form of violence, incl. gender based violence, always on the side of the underdog; hated laziness, encouraged isizwe ukulima ukufuya; preached imfundo and excellence; against foreign nationals who traffic drugs, sell to youth, human trafficking; spoke openly about land ownership; was against students vandalising property (universities) to be heard! A candidate for traditional leaders’ rights and role! He was for Unity even amongst political parties!

    My heart is so sore and sad at his and Bong’s departures! Isizwe silahlekelwe!

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner