Izithakazelo zabakwaKhumalo

Donda!
Wen’ oth’ udl’ umunt’ ub’ umyenga ngendaba!

Mzilikazi kaMashobana!
Wen’ owal’ ukudl’ umlenze kwaBulawayo!

Bheje!
Owabhej’ eNgome kwabonakala.

Mabaso!
Owabas’ entabeni, Kwadliw’ ilanga lishona!

Wena kaMawela,
Owawel’ iZambezi ngezikhali!
Wena kaNkomo-zavul’ inqaba,
Zavul’ inqaba ngezimpondo kwelaseNgome!

Kekela kaNgobe ongenalulak’ emntwini;
ulaka lwakhe ukuncintshana!

Sonan’ esingoni lutho;
Okwemihlambi yezinyamazane eyahamba yalal’ emfuleni!

Lulwandle kaluwelwa,
Luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu!

MaNtungw’ ancwaba;
zindlov’ ezibantu!
Zindlov’ ezimacocombela!

Nin’ enehla ngesilulu;
MaNtungw’ aluhlaza!

Maqhaw’ amakhulu, ehlul’ abeSuthu
NoShak’ engazang’ abehlule!

MaNtungw’ adl’ izimf’ ezimbili;
Ikhambi laphuma lilinye!

Nin’ enal’ ukudl’ umlenze kwaBulawayo!
Nin’ enahlubuk’ eNdlunkulu kaZulu;
nenyuka nezwe! Mbulazi!

>> IZITHAKAZELO

 >>> Izithakazelo zabakwaKhumalo

Ein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »Izithakazelo zabakwaKhumalo«

  1. […] Donda! Wen‘ owadl‘ izimf‘ ezimbili; ikhambi laphuma lilinye! […]

Kommentieren

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>