kwezoMzabalazo: uBeyers Naudé noDorothee Sölle

Zingamashumi amabili kuJuni kwengamashumi amathathu eyedlule [20 ngoJuni 1985] kwahlangabezana ababili kwelaseHolandi phesheya okwakukade belokhu bezwa ngendaba ukuthi – lona lapha, loya laphaya – bashikashikana nezaba emzabalazweni wenkululeko; namhla-ke bagcina bebonene ngawenyama.

UDokotela uChristiaan Frederik Beyers Naudé , uOom Bey, babonana-nje, usanda kudedelwa esiwombeni sokuhlukunyezwa nokucindezelwa ngababusi ngobandlululo nengcindezelo [apartheid] kwelakubo eNingizimu-Afrika ngenxa yezaba zakhe nabanye zokuzabalazela inkululeko; bebemphoqe bamvalela kwakhe iminyaka eyisikhombisa, bemenqabele ukuthi avakashelwe noma kuxoxwe, kulotshwe ngaye – lokho okwakuyinqubo okwakuthiwa yi-„banning order“.

USolwazi uDokotela uDorothee Sölle wakhula elakubo eJalimane liphansi kombuso wendluzula yobandlulo nengcindezelo ngokuzikhukhumeza ngobuzwe [Nationalsozialismus – Nazism; 1933-1945] okwashiya amanxeba emphefumulweni wakhe, wakhula ekuphaphamele ukubhekana nobandlululo nobudlova, waba ngumkhulumeli nomlamleli wabagconwayo nabacindezelwayo njengoSolwazi kwezeNkolo ezikhathini zomzabalazo nganeno nakude.

Ababexoxisana ngakho, bexoxelana khona, enkulumweni eyathatha ihora nesigamu, iholwa nguSolwazi uDokotela uLammert Leertouwer, kuqoshwé phansi ngabakwaIKON-televisie, kwashicilelwa kwaba yincwajana.  Nansi imininingwane ngayo:

C.F. Beyers Naudé | Dorothee Sölle: HOOP VOOR GELOOF, een gesprek. © 1985 Uitgeverij Ten Have b.v., Baarn.

Ubezobe ehlanganisa owekhulu wobudala uOom Bey nonyaka!  >> https://www.benkhumalo-seegelken.de/allgemein/790-coming-of-age-10-may-2015/

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] http://www.biblia-zuluensis.de/ ; uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner