Kwakumalini leyo – iNgogo?

Imali eyayisetshenziswa ezikhathini eziphambili kwelaseNingizimu-Afrika kuze kube ngowe-1961, yayibizwa ngendlela yakwelaseNgilandi, kuthiwa nguMpondo | nguPondo  [„pound“], nguSheleni [„shilling“] uPeni / iPeni [„penny“], yisiTebele [„half-penny“], yisiThivili [„farthing“]. Upeni/Ipeni yayaziwa futhi ngokuthi yiNdibilishi [ngesiBhunu: „dubbeltjie“(?)].

Osheleni abayishumi kwakuthiwa-nje „yiShumi“; amashumi amabili kunguMpondo. IShumi kwakuthiwa futhi nguNsumbulwana.

Osheleni ababili nesihlanu kwakuthiwa „yiNgogo“. Ingogo yayaziwa futhi ngokuthi „nguMfagolweni“.
Muva-nje, kusukela ngowe-1961, imali isibizwa ngokwenqubo yombuso wamaBhunu, kuthiwa ngamaRandi namasenti – ngokwenqubo endala kulinganiseka kanje:

– iShumi = yiRandi
– uMpondo = ngamaRandi amabili [ngamaShumi amabili]
– isiHlanu = ngamaSenti angamashumi amahlanu [50]
– iNgogo/uMfagolweni = ngamaSenti angamaShumi amabili nanhlanu [25]
– uSheleni = ngamaSenti alishumi [10]
– uZuka = yiziNdibilishi eziyisithupha | ngamaSenti amahlanu [5]
– uTiki = yiziNdibilishi ezintathu | ngamaSenti amabili nengxenye [2,5]

Amaholo namanani ayejwayelekile ngalezo zikhathi amanye awo kwakuyilawa:

– owayekhokelwa kahle emsebenzini wayehola iShumi ngenyanga;
– ikhanda lalithelelwa ngoMpondo ngonyaka;
– isaka lempuphu lalibiza uMpondo; usakazane ubiza iShumi;
– imbuzi yayibiza iShumi; inkomo uMpondo;
– ematshwaleni kwakunesikali somqombothi esasibiza uZuka, nesasibiza uSheleni;
– ngeNgogo/ngoMfagolweni kwakuthengwa okuningi-nje, kwenelisekwe!

>> Sizoqhubeka

nguDkt. uBheni wakwaKhumalo eBaQulusini
eKwaMachanca/eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken]:
uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner