UMlazana kaManzini wakwaZungu

uMlazana kaManzini wakwaZungu kwelaseMakhwabi eBaQulusini [1902]

 „UMlazana, ùmkhulu wami, iNgobamakhosi …“   kuxoxa umzukulu wakhe, uNdindi kaMagqugqumela kaMlazana uMaZungu wakwaKhumalo, obesecishe ahlanganise owamasumi ayisishiyagalombili obudala:

„ … nguye phela lowo okwathi izishomo zamaBhunu ezazidé ziqhamuka zihlasele kwelakithi, kube yisibhicongo  –  kuvalwe ngehlahla  kulo lonke elakwaMthashana, eMakhwabi kuze kuyoshaya eMahloni kwedlulele eNtabamhlophe, – sekuzwakala ukuthi seziphindé zabuya (izishomo zamaBhunu), ziza ngekakhukhulela-ngoqo, wenqaba manje uMkhulu ukuphinda athwalwe ayocashiswa kwaMatshekazi emgedeni  njengokwakuhlala  kwenziwa uma sekubalekwa.

„ … isihlabani sempi yaseHlobani lapho kwakubhekenwé khona namabutho amaNgisi, inkunzi emidwayidwa ehamba nenhlamvu yesibhamu emlenzeni, esiholwa ngobhoko selokhu afiphala lokho amehlo; yathi ayinikwe iwisa layo iwalinde lapha ebaleni …”

“ … wazidela mathambo uMlazana ephindelela ethi:

`Sengwayo! … Phinde! … Qha! Mpela mpela, qha!

Kunini sizingelwa, siklujwa, sibaleka, sicasha!  Soneni?

Qha ke!

Balekani nodwa! Ngiyasala mina!

Ngicashe, ngoneni?  Suka!

Abeze! Angisanyakazi.  Abeze!

Cetshwayo!´

 

Afika amaBhunu sekubalekiwe. Ehlomile.

Amchwensa,

amethuka,

amhlukumeza,

emgcona,

emhlohloloza,

emgunya,

amkopolota amehlo,

amnquma,

amhlinza.

“Izitho zomzimba wakhe azicuya, azicana, aziphanyeka othangweni, azichoma esibayeni, azithukuza ekudleni ezingqolobaneni nasezilulwini, ezinye azigalakadisela emgodini wesangcobe, ezinye azigxambukisela emanzini aphuzwayo emhoshaneni iNgulane (lona osekwathiwa namuhla úBhaladoni).

“Abasindayo bathi bebuya ekucasheni, bafica umuzi ufuziwe, wathungelwa, imfuyo ithunjiwe uma ingalinyazwanga yaginindwa imilenze yashiywa iqhashaqhasha, yopha noma idindilizé ebaleni nasemahlangeni: Inhlekelele yonya ethuthumelisa umzimba nanamhla lokhu.”    …       …

Ben Khumalo-Seegelken: “Umlando”(ongakaphethwa), 1996.

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner