iNcwadi ngeZaba kwezobuNini boMhlaba neZwe [LAND-REFORM]

kwelakithi eAfrikakwelakithi eAfrika

iNcwadi:

LAND REFORM

Juanita Pienaar

2014

ISBN: 978-1-4851-0142-0

Le ncwadi elotshwé nguNkosikazi uJuanita Pienaar onguSolwazi, ofundisa ezoMthetho eNyuvesi yaseStelenbhoshi (Stellenbosch)  kwelaseKapa, izama ukuthola izimpendulo, inike nezincazelo emibuzweni ebalulekile edingidwa kuphindelelwa emizwamweni yokuxazululwa kwemibango ngobuNini boMhlaba neZwe [Land-Reform] – imibuzo ethi a) Luyini  lolu daba lokuzama ukuxazulula emizwamweni yokuxazululwa kwemibango ngoBunini boMhlaba neZwe? Sizidingelani  izaba zokuxazulula emizwamweni yokuxazululwa kwemibango ngoBunini boMhlaba neZwe?

Emakhasini angamakhulu ayisishiyagalolunye neshumi nesishiyagalombili [918] umlobi uluthatha phansi lolu daba lwezaba zokuxazulula emizwamweni yokuxazululwa kwemibango ngoBunini boMhlaba neZwe kusukela emizamweni eyenziwa eminyakeni ephambili (1991), eyayivele iyingcacamezela-nje, kwedlulele emizwamweni eyaqondana nesikhathi sokuphenjwa nokuvunyelwana ngoMthetho-Sisekelo nangokudalwa kokuziBusa ngeNtando yeNingi (1994) kuze kuyofika ekupheleni konyaka odlule (2013).

Nòma eziphathelene nezaba zokuxazulula emizwamweni yokuxazululwa kwemibango ngoBunini boMhlaba neZwe kuyizindaba ezedlulela zihlanganise nezomlando, nezomnotho, nezemvelo, nezokulima, umlobi wale ncwadi ugxilé ekuxazululeni kulandelwa uLwazi lwezoMthetho. Intshisekelo yomlobi izinzé ekuhloleni ukuthi iziFundo ngezoLwazi kwezoMthetho ophathelene nezobuNini beMpahla (Property Law) zathaatheka kangakanani ekuhambisaneni nasekwesekeni umbuso wobandlululo nengcindezelo ye-apartheid; umlobi uhlola futhi ukuthi iziFundo ngezoLwazi kwezoMthetho ophathelene nezobuNini beMpahla zikwazé kangakanani kuze kube namuhla ukwemukela nokuhambisana nenqubo yokuzibusa ngentando yeningi, zingakwazi kangakanani ngokuzayo ukuba yisibonelo esihle kwezeziFundo kwezoMthetho ekukhuthazeni nasekuthuthukuseni inguquko wezeMfundo emphakathini.

Le ncwadi ingeyesine ohlwini lwezincwadi ezelamanayo – lezi:The law of neighbours (2010, AJ van der Walt); Sectional titles (2010, GJ Pienaar); Constitutional property law (2011, AJ van der Walt) and Planning law (2012, J van Wyk).

Bheka lapha futhi >> https://www.benkhumalo-seegelken.de/suedafrika-aktuell/459-buchvorstellung-juanita-pienaar-land-reform-kapstadt/

nguDkt uBheni kwaKwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken]

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner