Sijabula nawe namuhla !

sijabula nawe namuhla


I N G O M A*

UMFUNDISI UHANS BLUM  [1]

AHALALISELWA NGAYO   NGUMNDENI WAKHE

EKUHLANGANISENI KWAKHE

OWAMASHUMI AYISISHIYAGALOMBILI

[80]

 Sijabula nawe namuhla!

Sikufisela konk’ okuhle!

Sithi: Halala, ume njalo!

Mbali, Mhlanganisi!

Baba, Nkanyezi yethu!

 

Ngosuku lwakho lokuzalwa

Nathi sizalwa kanye nawe

Siba ngabazalwane bakho

Namhla nansuku zonke

Baba, Sihlangu sethu!

Sikufisel‘ unwel‘ olude!

Ukhule uze ukhokhobe

Udl’ i’nyoni zabazukulu

Mbali, Mhlangnisi!

Wena, Sithandwa sethu!

Woza Moya

Woza Moya, oyiNgcwele

Usisikelele

Thina, luSapho lwakho!

.

* isungulwé yaqoshwa nguBheni wakaKhumalo eBaQulusini ekwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelen] elandela indlela kaEnoch Sontonga, exoxisana, ebambisene nabomndeni wakwaBlum [khona eJalimane] ehlatshelelwa yiwo okokuqala ngomkhosi wosuku lokuzalwa lukaMfundisi uHans Blum ziyisikhombisa kuAgasti kowe-2015; uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini .

[1] UMfundisi uHans Blum [*1935] nomndeni wakhe ngabakwelaseJalimane, eYurophu ngendabuko; bahlala, besebenza emabandleni aseLuthela eMzansi-Afrika (eNingizimu-Afrika naseSwazini) ngenkathi yomzabalazo lapho bahlangana, baxhumana, bahlobana khona nabaningi emzabalazweni wenkululenko. Nonyaka [2015] uhlanganisa owamashumi esishiyagalaombili okaBlum.  [Blume = iMbali].

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner