KHUMBULA: Bhala kanje noma kanje

iNdlu yangasese: kwaDedangendlale kwelaseThekwini

kanje                           noma kanje                     esikhundleni sokuthi

[e…]                               [i…]/[…]

Amanzimtoti              eManzimtoti

eBabanango

eBaQulusini

eDabedabe

eDandi                                                                     [Dundee]

eDlebe

eDlomodlomo

eDumbe                                                                   [Paulpietersburg]

eGingindlovu

eGolela

eGoli

eHlimbithwa                                                           [Hermannsburg]

eHlobani                            iHlobani                      [Hlobane]

eHluhluwe

eJozini

eKuphakameni

eKuvukeni

eMadadeni

eMagoda

eMagudu

eMahhashini

eMahlabathini

eMajuba

eMakhwabi

eMakhwatheni

eMandini

eMaNgwaneni

eManzaneni

eManzimtoti                     Amanzimtoti

eMbali                                iMbali

eMbumbulu                                                            [Umbumbulu]

eMdlenevini

eMgungundlovu                                                    [Pietermaritzburg]

eMgungundlovana             eMvoti                      [Greytown]

eMhlali

eMkhuze                              uMkhuze

eMlazi                                   eMlaza                     [UMlazi]

eMlalazi

eMnambithi                                                             [Ladysmith]

eMngeni                               uMngeni

eMondlo

eMsunduzi                           uMsunduzi

eMpendle

eMpofini

eMpolweni

eMvunyana

eMfolozi

eMpangeni                                                               [Empangeni]

eMphumulo

eMpumalanga

eMpumulwana

eMpumelelo

eMsinga

eMshwathi                                                               [New Hanover]

eMthonjaneni

eMthunzini                                                             [Mtunzini]

eMthwalumi

eMtshezi                                                                  [Escourt]

eMtubatuba      eMatubatuba |  eMtuba

eMzinyathi

eNanda               Nanda [Inanda]

eNcome                                                                   [Blood River/Bloedrivier]

eNdundulu

eNhlongomiya

eNdwedwe

eNgogo

eNgoje                                                                      [Louwsburg]

eNgome

eNgonyameni

eNgwavuma

eNhlambamasoka  iNhlambamasoka

eNhlangakazi          iNhlangakazi

eNhlazatshe            iNhlazatshe

eNingizimu-Afrika

eNjesuthi                 iNjesuthi

eNkambule              iNkambule

eNkande                   iNkande

eNkandla                  iNkandla

eNtabamhlophe

eNtabankulu

eNquthu                                                                   [Nqutu]

eNseleni

eNsuze

eNtombe                                                                 [Lüneburg]

eNtumeni

eNtshangwe

eNyoni

ePhangweni

eShiyane                                                                  [Rorke’s Drift/Oscarsberg]

eShoba                    iShoba

eShowe                                                                     [Eshowe]

eSphingo                iSphingo                                  [Sipingo/Siphingo]

eThala                     iThala

eThekwini                                                                [Durban]

eXobho                                                                     [Ixopo]

eZakheni

eZimbokodweni                                                      [Umbongintwini]

eZinkwazi

eZungeni                iZunga                                     [Zunguin/Zunguini/Zungwini]

 

[i…]                              [e…]/[….]

iHlobani                        eHlobani                         [Hlobane]

iMfolozi                         eMfolozi                          [Umfolozi] 

iMfolozi emnyama                                                 [Zwartfoloos/Zwart Umfolozi]

iMpofana                                                                 [Mooi River/Mooirivier]

iNanda                         eNanda                              [Inanda]

iNdomuka                   eNdomuka

iNhlangakazi               eNhlangakazi

iNhlazatshe                 eNhlazatshe

iNkande                       eNkande

iNkandla                      eNkandla

iNtendeka                    eNtendeka

iNqwamano                 eNqwamano                    [Inkamana]

iNseka

iNyoni                            eNyoni

iShoba                            eShoba

iZunga                           eZungeni                         [Zunguin/Zunguini/Zungwini]

 

[kwa…]

kwaBayeni

kwaBhanya                                                            [Besterspruit]

kwaCeza

kwaDedangendlale                                              [Valley of a Thousand Hills]

kwaDukuza                                                           [Stanger]

kwaHlabisa

kwaHhohho

kwaMagwaza

kwaMakhutha

kwaMaphumulo

kwaMashonengashoni

kwaMashu

kwaMbonambi

kwaMthashana

kwaNgenetsheni

kwaNobamba                                                           [Weenen]

kwaNongoma

kwaNtunjambili            uNtunjambili

kwaNxamalala

kwaSundumbili             uSundumbili

kwaThathafalaza

kwaVala

kwaVulindlela

kwaZamokuhle

KwaZulu-Natali

 

[o…]                        [u…]

oBivane                     uBivane                                 [Pemvaan]

oBonjeni                    uBombo                               [Ubombo/Lebombo]

oHlange                     uHlange

oKhahlamba             uKhahlamba                       [Drakensberge]

oluNdi                        oLundi | uLundi

oNdini                       uNdi

oNgoye                      uNgoye

oPhathe

oSizweni

oThongathi                                                             [Tongaat]

oThukela                   uThukela                             [Tugela]

oPhongolo                uPhongolo                           [Pongola]

oVemvane                 uVemvane                          [Vemvaan]

…  …   …   Sisaqhubeka!

 

Lena yimibono eyethulwa yithi:

uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

Siyothokoza ukwemukela eminye.  Sithinte: khumalo-seegelken@t-online.de

 

Ein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »KHUMBULA: Bhala kanje noma kanje«

  1. […] Provinz KwaZulu-Natal [nach laufend aktualisierter Schreibweise] ist eines der Beispiele >> hier | lapha […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner