Tag / Schlagwort: Menschenwürde; Menschenhandel; Entmenschlichung; Aufstand; Gleichheit; Freiheit

Kein Unterschied zwischen Sklaven und Freien? Der lange Weg vom Glauben zur Realität

„Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile? –  ezeNkolo eMshikashikeni waNsukuzonke“ isiZulu/Deutsch: UMfundisi uKlaus Eulenberger Pastor Klaus Eulenberger UMfundisi uKlaus Eulenberger wasemzinikazi iHamburg kwelaseJalimane usethulela udaba oluqukethe imibono nolwazi oluvela ocwaningweni olujulile alwenzile ngomkhuba wokuhlukumezana nokucindezelana nokugqilazana emphakathini nasemhlabeni jikelele [slavery; enslavement]. UMfundisi uEulenberger … weiter / qhubeka lapha »

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner